Hírek

Open Source közösségek

A kurzus célja, hogy megismerkedjünk a nyílt forráskódú (OS) programok köré szerveződő közösségek kialakulásával és működésével.

Modern mítoszok

A természetfölöttiről, a szakralitásról a kultúrák mindegyike (ha különböző módon, akár egy kultúrán belül is eltérően) rendelkezik tapasztalatokkal. A mítoszok elmondják és megmagyarázzák mi és miért létezik úgy a világban és velünk, ahogy azt tapasztaljuk. A rítusokban ezek az alapvető minták válnak átélhetővé úgy, hogy az emberek kapcsolatba is lépnek a szenttel.

Gender műhely

A műhelykurzus során az érdeklődők a manapság igen népszerű „gender” (társadalmi nemek) megközelítést alkalmazhatják a gyakorlatban, mini-kutatás formájában. A kurzus vezetője, Nagy Beáta a Corvinus Egyetem oktatója, aki kifejezetten a gender témával foglalkozik, és rendkívül nagy tapasztalata van ezen a téren. /http://www.policy.hu/nagy//

Diskurzusanalízis

A kurzus során a résztvevők megismerkednek a diskurzusanalízis nyelvi elemző módszerrel. A Műhely felépítésében három fő blokkra oszlik: egy nyelvelméleti alapozóra, szociológiai és politológiai megközelítésmódok ismertetésére. A diskurzusanalízis alapvetően interdiszciplináris társadalomtudományi módszertan, amely hasonló nyelvelméleti alapokon közelíti meg a kutatási területének, paradigmájának megfelelő tárgyát.

Civil társadalom

A kurzus célja, hogy megismertesse civil társadalom elméletekkel és az ezekhez kapcsolódó kutatásokkal a résztvevőket.

Tanulmányírás

A kurzus célja: A társadalomtudományi munkához különböző szövegek előállítására van szükség. A kurzus célja hogy ezekkel a szövegtípusokkal megismertesse a résztvevőket és fejlessze az azok előállításáhozs szükséges készségeket.

Készen kapott kísérlet

A készen kapott kísérlet (natural experiment) fogalmának megismerése után a két fő típus (survey-adatok manipulálása és nem kutatási célból létrehozott adatok átalakítása)jellemző példáinak alapos feldolgozása.

Ismeretelmélet

A kurzus a tudományra irányuló kurrens társadalomtudományi kutatások (science studies)hátterében meghúzódó ismeretelméleti elköteleződések részleges feltárását célozza,különös tekintettel az ún. relativizmus-problémára. A munka szemináriumi jelleggel,kiválasztott szövegek közös elemzése mentén folyik. Az egyes szövegek egy (vagy több)hallgató általi, problémacentrikus exponálását a közösség kritikai diszkussziója követi. A kurzus teljesítésének feltétele legalább egy kiválasztott szöveg exponálása, valamint aktív
részvétel a diszkussziókban.

Oldalak

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV