Hírek

Szociometria kutatóműhely

 

Nagy, több száz szociometriai felvételt tartalmazó adatbázisok alapján szociometriai módszertani vizsgálatok és, a szociometria illetve hálózatelemzés háttereként szolgáló csoportlélektani elméletek, koncepciók tesztelésére szolgáló elemzések elvégzése.

Társadalomelméletek

A kurzus célja, hogy megismerkedjünk két alapvetően eltérő szociológiaelméleti megközelítéssel: Racionális Döntések Elmélete és „Kulturalista” megközelítések. Megértsük működésüket, és különbségeiket.

Kvantitatív adatelemzés

Az óra célja, hogy félév során végignézzük, hogy egy a tanulmány/elemzés megírása során milyen fő lépéseket kell megtenni, milyen problémákra, kérdésekre kell odafigyelni.

Tanulmányíró

A kurzus a félév elején heti rendszerességű órákból, a félév további részében pedig személyes konzultációkból áll, ahol mindenki a maga témájában halad előre.
A kurzus tréning és konzultáció-központú: A félév elején Gerő Márton a tanulmányírás elméleti tudnivalóiról tréninget tart a résztvevőknek; ezen felül az óra minden hallgatója külön tutort kap. Az óra produktuma a TDK formai követelményeinek megfelelő dolgozat megírása.

Esélyegyenlőségi műhely (a fogyatékkal élőkről)

Nyitott, ETR-ben felvehető műhely az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium szervezésében.

Hová születik a második gyerek? Kutatóműhely

A kurzus célja, hogy kvalitatív módszerekkel választ adjunk arra a kérdésre, hogy a második gyermek vállalása mögött milyen motívumok rejlenek, ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy kutatásunk ne csak az anyákra, hanem az apákra is kiterjedjen. A kutatás során elsősorban a férfi-női szerepekre kívánunk koncentrálni, valamit arra, hogy ezek miként viszonyulnak a szülői szerepfelfogáshoz, a családi munkamegosztáshoz (karrier, házi munka, gyermeknevelés, társasági élet).

Faluszociológia kutatóműhely

A falukutató műhelykurzus egy, az előző félévben spontán módon szerveződő olvasókörnek köszönheti a létezését. A beszélgetések során hetenként más-más, régebbi vagy újabb, szociográfiai jellegű alkotásokat olvastunk el és osztottunk meg az olvasókör tagjaival, egymással. Innen jött az ötlet, hogy szervezhetnénk mi magunk is egy falukutatást. Az ötlet aztán testet öltött, és így a második félévben elindítottuk a műhelyt, melynek célja, hogy kutatási tervet állítsunk össze.

What is politics?

The course raises questions concerning what the political is made of, how it is constituted. The intention is to ‘open up’ the box of politics/the people/borders/administration etc. - concepts we use daily without truly reflecting on them. The contention is that in recent decades their meanings have changed. We, nevertheless, tend to stick to customary interpretations and understanding, which hinders meaningful reflections on societies and on the political.

Open Source közösségek 2.

Az open source jelenséghez kapcsolódó témák részletesebb kifejtése lesz az elsődleges célunk. Ehhez előadókat szeretnék hívni a következő témákban: open access, syber önkéntesség, os használata közigazgatásban, on-line archívumok működése és kapcsolata az os világgal. A meghívottakkal való beszélgetést megelőzi három alkalom ismétlés, elméleti irodalomban való elmélyülés.

Oldalak

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV