Hírek

A "kultúra nyugati végvára" és a "hagyományőrzés otthona"

Tanulmányunkban kísérletet teszünk két kisváros civil kulturális életének összehasonlítására, a kulturális szféra egy-egy kiválasztott szeletének, a kulturális civilségnek a segítségével. Vizsgálódásunkhoz az ötletet és az alapanyagot egyaránt az NKA Civil Kultúrakutatásból nyertük, mely 2007 júniusa és novembere között zajlott a TÁRKI és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A kutatás célja az ötvenezer főnél kisebb lakossággal rendelkező kisvárosok kulturális (civil) szervezeteinek megismerése, azok működési mechanizmusainak feltárása volt.

Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület

Kutatásunk a Magyarországi Éjféli Sport Egyesület Pest megyei klubjaiban készült. Ezen klubok célja egyfajta primer drog prevenció megvalósítása: sportolási lehetőség és közösségbe integrálás által.

 

A végleges kutatás elolvasható a csatolmányban.

Pedagógusok gyermekszegénység percepciója

A kutatás során arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a csepeli pedagógusok hogyan látják a kerületi gyermekszegénységet. E feltevés gyakorlatilag két kérdést rejt magában: Milyen szemüvegen keresztül, és konkrétan mit látnak, mit érzékelnek a pedagógusok. Ez utóbbit alapvetően befolyásolja a pedagógusok nézőpontja, azaz hogy a gyermekszegénység mely vetületével találkozik, s arra milyen távolságból van rálátása. Magyarán, hogy milyen szintű és melyik oktatási intézményben dolgozik, valamint milyen státuszban találkozik a gyerekekkel.

Közönség és kultúrafogyasztás a művészetek völgyében

A Művészetek Völgye 2007-ben 19. alkalommal került megrendezésre. A 10 napos fesztivál minden évben hat falu közreműködésével valósul meg rendkívül változatos programot kínálva: a barlangtúrától, a kiállításokon és táncházon át a „latin miséig”, a szabadtéri színházi előadásokig. A más fesztiválok fő programpontjait képező koncertek a Művészetek Völgyének időben és térben elhatárolható, kisebb, kevésbé hangsúlyos részét képezik.

A Tilos Rádió Tagsága

2005-ben a Tilos Alapítványtól kaptunk megrendelést arra, hogy mérjük fel, milyen humán erőforrás kapacitással rendelkezik a rádió, egy tervezett fejlesztési folyamathoz. A kutatás kérdőíves volt, mellette interjúztunk a vezetőkkel/tekintélyes régi tilososokkal. A kutatásnak volt egy egyszerűbb hálózatelemzéses része is, néhány kérdés alapján.

 

A kutatás zárótanulmánya elolvasható a csatolmányban!

 

Szobi ifjúságkutatás

Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiuma a Dunakanyar Ifjúsági Egyesület megbízásából készített kutatást a Szobi Kistérségben. A kutatás célja, hogy megismerjük a kistérségben élő fiatalok élethelyzetét, attitűdjeit, valamint azokat a szolgáltatásokat és igényeket - különösen koncentrálva a közösségi programokra és közösségteremtésre - melyekkel elő lehetne segíteni életminőségük és életlehetőségeik javítását.

 

A végleges kutatás elolvasható a csatolmányban.

Munkaerő-piaci reintegráció a dél-pestiek körében

Egy 2006-os 5000 fős munkaerő-piaci kutatás mintájában szereplő, akkor gyesen-gyeden lévőket kerestünk fel két és félével később az iránt érdeklődve, hogy milyen munkaerő-piaci státuszuk van, és ez mennyire felel meg elvárásaiknak, terveiknek. Mi az, ami segíti, és mi az, ami hátráltatja a munkaerő-paici reintegrációjukat, illetve milyen tényezők motiválják őket a munkavilágába való visszatérésre, illetve az attól való távolmaradásra.

 

A hazai for-profit és nonprofit szervezetek szervezeti kultúrájának összehasonlító elemzése

Jancsics Dáviddal kezdtük el ezt a kutatást, Bakacsi Gyula konzulensi segítségével. A kutatás a GLOBE-projektbe próbált illeszkedni, ez egy nemzetközi projekt, amelyben szervezeti kultúra kutatásokat végeznek egy standard kérdőívvel. A kutatásból készült TDK dolgozat különdíjas lett, viszont nagyon rossz válaszadási arányt produkáltunk, a párezer neten kiküldött kérdőívből 34 érkezett vissza.
Ennek kapcsán szereztünk beható élményeket a tudomány működéséről, az érdekes témák kijelölésének módjáról, a különböző inrtézmények közötti rivalizálásról.

Hová születik a második gyerek kutatóműhely folytatás

A kurzus folytatása a 2010 tavaszi „második gyerek” kurzusnak, mely során budapesti, magas státuszú családok körében készítettünk mind az anyákkal, mind az apákkal interjúkat.

Kritikai pedagógia-radikális szociálismunka

A résztvevő hallgatók szerezzenek alapvető ismereteket a kritikai megközelítésről, a kritikai pedagógia elméleti alapjairól, és legyenek képesek megtervezni egy olyan kutatást, amely számot vet ezekkel az elméleti alapokkal. A kutatás ontológiáját, episztémológiáját és metodológiáját közösen tervezzék meg – az oktató segítségével egy konkrét kutatási terepre vonatkozóan.

Oldalak

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV