Tantervkutatás

A kutatás hipotézise:

(1) a TáTK-s hallgatók döntő többsége a nappali képzési forma mellett/ellenére dolgozik, (2) e kettős létforma eredménye pedig az, hogy a jelenlegi tantervekben szereplő tárgyak teljesítésére nem tudnak elvárt mértékben energiát fordítani.

Ezt a hipotézist a hallgatók körében végzett kérdőíves felméréssel próbáljuk igazolni vagy cáfolni.

Így a félév feladatai:

1. kérdőív megszerkesztése

2. lekérdezés végrehajtása

3. eredmények értékelése

Amennyiben az eredmények igazolják a hipotéziseket, a kutatás kimenetele lehet egy tantervkritika, melyben az egyetemi hallgatóság munkaerő-piaci helyzetének jobban megfelelő alternatívát nyújtanánk.

Év: 
2013
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV