Adatelemzés

A műhely az előző két félévben előkészített illetve végzett kutatás folytatása. A kutatás során a TáTK alapképzésben részt vevő hallgatóinak a szakválasztási preferenciáit, illetve a felsőoktatással, a szociális érzékenység szakmai fontosságával, valamint a TáTK gólyatáborával kapcsolatos véleményeit vizsgáltuk.

A kurzus során a résztvevők egyéni érdeklődéseiknek megfelelően, egyénileg vagy csoportban, a kurzusvezetők és egymás segítségével dolgozzák fel a rendelkezésre álló adatokat (interjúátiratok; kérdezőbiztosos kérdőívek; önkitöltős kérdőívek n=345 adatbázisa). A kurzus vezetőinek feladata, hogy segítsenek a kutatói kérdés megválaszolására adekvát eszközöket találni, illetve segítsék az adatelemzést és a produktum elkészítését.

A kurzus produktuma az egyéni kutatások eredményeit összefoglaló „kutatási jelentés”, amely a továbbiakban igény szerint publikációvá fejleszthető. 

Év: 
2013
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV