Emlékezetkutatás

 
Traumák élettörténeti reprezentációja
 
A kurzus keretei között két hosszabb narratív interjú elemzésére (hermeneutikus esetrekonstrukció tartalomelemzéssel vagy más, formai/dramaturgiai felépítést firtató szempontokkal kiegészítve) kerül sor. 
Az interjúelemzés mellett a kurzus gerincét a trauma élettörténeti leképeződése (ill. ennek mikéntje) adja. A fő kérdés, hogy ki lehet-e olvasni az egyéni vagy a kollektív traumát az egyénileg felépített élettörténeti narratívából, és ha igen, hogyan.
A két interjú összehasonlításából kiindulva a kurzus azt a kérdést járja körbe, hogy mi teszi a traumát traumává és hogyan lehetne a fogalmat a társadalmi változástól tudományosan elkülöníteni.
A kurzus célja a különböző interjúelemzési technikák, mindenekelőtt a pszichoanalitikus ihletésű hermeneutikus esetrekonstrukció módszerének „traumaspecifikus” felhasználása, a trauma és élettörténet kapcsolatának vizsgálata, a trauma elméleti megközelítéseiből kiindulva a trauma történeti, irodalmi, vizuális reprezentációs problémáinak érintésével.

Év: 
2013
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV