Elméleti alapozó kurzus

A kurzus során alapvetően három témakört tárgyalunk: a cselekvéselméleteket, a társadalomelméleteket és a társadalmi dinamikával foglalkozó elméleteket. A félév során elsősorban Habermas, Luhmann, Latour, Bourdieu valamint White tézisei kerülnek terítékre, méghozzá problémaközpontú megközelítésben és egymással folyamatosan ütköztetve. Ez a kurzus egyrészt egy alapos és a legújabb elgondolásokat is magukba foglaló ismeretanyag elsajátítását teszi lehetővé, másrészt komoly segítséget nyújt a szociológia mesterképzésen tanulók és a szociológia mesterképzésre készülők számára is.

Év: 
2012
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV