Szociometria

Évszám: 
2012

Kutatásunk során egy nagy, több száz szociometriai adatfelvételt tartalmazó adatbázist vizsgáltunk. A kutatásnak két célja volt: a felmérések során alkalmazott kérdések kategorizálása – kritériumokba sorolása –, illetve a szakirodalomban fellelhető kritériumrendszerek érvényességének vizsgálata. A kutatás fő kérdése, hogy van-e empirikus együttjárás a szociometriai választások között, illetve ezek mennyire feleltethetőek meg a meglévő kritériumrenszerek kritériumainak. A vizsgálat során, az általános- és középiskolás osztályok szociometriai felméréseit tartalmazó adatbázisból 20 elemű véletlen mintavétellel nyert adatfelvétel kérdései faktoranalízissel lettek kategorizálva. Az így nyert kérdés-csoportok kerültek összehasonlításra Mérei Ferenc többszempontú szociometriájában, Járó Katalin, illetve Veres Sándor nevével fémjelzett hierarchikus szociometriájában, illetve Gebauer Ferenc adatbázisában a kutatásvezetők által alkalmazott kritériumok szerint. Fontos kiemelni, hogy ez egy kísérleti kutatás, amely adott esetben bővíthető. Éppen ezért nem törekedtünk reprezentativitásra, eredményeink egy adott problémafelvetést illusztrálnak.

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV