A "kultúra nyugati végvára" és a "hagyományőrzés otthona"

Évszám: 
2009

Tanulmányunkban kísérletet teszünk két kisváros civil kulturális életének összehasonlítására, a kulturális szféra egy-egy kiválasztott szeletének, a kulturális civilségnek a segítségével. Vizsgálódásunkhoz az ötletet és az alapanyagot egyaránt az NKA Civil Kultúrakutatásból nyertük, mely 2007 júniusa és novembere között zajlott a TÁRKI és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A kutatás célja az ötvenezer főnél kisebb lakossággal rendelkező kisvárosok kulturális (civil) szervezeteinek megismerése, azok működési mechanizmusainak feltárása volt. Az első szakaszban két alföldi faluban és egy mezővárosban, illetve a Dunántúlon egy ipari kisvárosban és egy városi rangra emelt nagyközségben folyt mélyinterjúzás. Jelen tanulmány tárgya az alföldi mezőváros (legyen Madaras) és a nyugat-dunántúli kisváros (legyen Koronás) összehasonlítása.

A további vizsgálódásra a két kiválasztott település kulturális életének – látszólag hasonló keretfeltételei ellenére – szembeötlő különbségei serkentettek bennünket. Hasonló keretfeltételeken azokat a tényezőket értjük, amelyekkel már akár az első utazásunk előtt tisztában voltunk, ilyenek a népességszám, a kistérségi szerepkör és a kulturális szervezetek száma.
A kiválasztott szervezeteken keresztül a helyi kulturális szféra meghatározott különbségeinek megragadására és magyarázatára törekszünk a „social-network” (Becker, 1982) elmélet, a mertoni „Máté-effektus” (Merton, 1968) és bourdieu-i „kulturális tőkefelhalmozás” (Bourdieu, 1994) elméletek felhasználásával.
A nyári mélyfúrásunk tapasztalata szerint Koronás város viszonylag sok új kezdeményezésű kulturális szervezettel rendelkezik, megjelent egy szélesebb aktív civil réteg, mely meghatározó szerepet játszik a közösség életének szervezésében. Madaras városban a tradicionálisabb, valamilyen hagyományhoz kötődő szervezetek vannak túlsúlyban, akár a konkrét szervezetek, akár a kulturális tevékenységek terén.

 

A végleges kutatás elolvasható a csatolmányban.

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV