Tartalomelemzés

 

Mi a tartalomelemzés?
A tartalomelemzéssel bármilyen rögzített emberi kommunikáció vizsgálható, vagyis pl. könyvek, honlapok, újságok, beszédek, e-mailek stb. E szövegekből olyan következtetések vonhatóak le, amelyek a szövegben nyíltan nincsenek kimondva, de a szöveg szerkezetéből, az elemek együttes előfordulásából és azok törvényszerűen visszatérő sajátosságaiból kiolvashatók.
A tartalomelemzés kvantitatív illetve kvalitatív is lehet, előbbi például, ha egyszerűen szavak előfordulásának gyakoriságát nézzük, vagy a gyakoriság időbeli alakulását (=számolunk), az utóbbi, a kvalitatív alkalmas a szöveg mélyebb tartalmi feltárására (pl. egy-egy kifejezés, vagy név stb. szövegkörnyezetét elemezzük).

A kurzus során egy elméleti bevezető után, minden résztvevő egy általa választott témában elemezni fog egy tartalomelemző program (pl. Atlas) segítségével.

Év: 
2012
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV