Faluszociológia kutatóműhely

A falukutató műhelykurzus egy, az előző félévben spontán módon szerveződő olvasókörnek köszönheti a létezését. A beszélgetések során hetenként más-más, régebbi vagy újabb, szociográfiai jellegű alkotásokat olvastunk el és osztottunk meg az olvasókör tagjaival, egymással. Innen jött az ötlet, hogy szervezhetnénk mi magunk is egy falukutatást. Az ötlet aztán testet öltött, és így a második félévben elindítottuk a műhelyt, melynek célja, hogy kutatási tervet állítsunk össze. Egy olyan falu kiválasztását tűztük ki célul, ahol az elmúlt pár éves időszakban valamilyen beruházás történt. Az érdekel bennünket, hogy ennek kapcsán milyen változások történnek az ott élő falusiak életében és gondolkozásmódjában. A konkrét kutatási kérdés, valamint a terep kiválasztása természetesen szintén a műhelyre járók feladata. Szeretnénk, ha a műhelykurzusunk egyszersmind egy nagyobb lélegzetvételű kutatás vagy kutatássorozat alapjául szolgálhatna majd. Az persze, hogy ez így lesz-e, egyrészt a jövő zöngéje, másrészt pedig szinte csak rajtunk múlik.

Év: 
2011
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV