Kiválóságok Köre

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa és a Társadalomtudományi Szakkollégium speciális tanulmányokat szervez Kiválóságok Köre (KK) néven a 2010. szeptember 1-től 2011. január 30-ig tartó időszakban. A KK célja a tehetséges egyetemi hallgatók fejlődésének előmozdítása és a tudományos tanár–diák együttműködés kialakítása. A KK egyesíteni kívánja az egyéni teljesítmény és az együttműködésen alapuló munka előnyeit.

A KK tagjai számára a GLOBALIZÁCIÓ folyamatát és értelmezéseit elemző interdiszciplináris előadássorozatot indítunk (heti 1 előadás). Minden előadó megadja az előadásához kapcsolódó szakirodalmat, amelyet a diákoknak fel kell dolgozniuk és a velük egyénileg foglalkozó tutorral megbeszélniük (heti 2 tutori foglalkozás). A tutor jelöli ki az elvárt teljesítési szintet, feladatokat és belső határidőket, segíti és számon kéri a diák munkáját.

A közös munka a 2010/11-es tanév első féléve regisztrációs hetében kezdődik egy két napos megbeszéléssel és az összehangolódást segítő együttléttel, amikor sor kerül a program véglegesítésére és a tutor–diák párok kijelölésére. Az őszi szünetben újabb két napos „bentlakásos” együttlétre kerül sor, amikor egyrészt alkalom nyílik a felmerült szakmai kérdések tisztázására, a tanulmányokkal kapcsolatos igények és tapasztalatok közös értékelésére, másrészt a félévet záró konferenciára készülő kutatási beszámolók, dolgozatok koncepciójának vitájára. A munka a 2011 januárjára tervezett konferenciával zárul.

Év: 
2010
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV