Modern mítoszok

A természetfölöttiről, a szakralitásról a kultúrák mindegyike (ha különböző módon, akár egy kultúrán belül is eltérően) rendelkezik tapasztalatokkal. A mítoszok elmondják és megmagyarázzák mi és miért létezik úgy a világban és velünk, ahogy azt tapasztaljuk. A rítusokban ezek az alapvető minták válnak átélhetővé úgy, hogy az emberek kapcsolatba is lépnek a szenttel.
A mítoszok és a rítusok azonban nemcsak a társadalmak vallási életében jelennek meg. A mítoszok megfogalmazhatják, kifejezhetik egy közösség, egy társadalom, illetve ezen belül egy generáció, vagy szubkultúra ethoszát is. A rítusok az egymáshoz való tartozás érzetét mélyíthetik el akkor is, ha az nem kötődik közvetlenül szakrális tartalmakhoz. Az előbbi esetben gondoljunk például az amerikai tömegfilmekre, utóbbi esetben pedig a focimeccsek, politikai nagygyűlések vagy a techno-partyk eseményeire. A modernitás megértéséhez is szükség van tehát a mítoszok és a rítusok mélyebb megismerésére. Ehhez kíván hozzájárulni a kurzus számos példa és film ismertetésével.
A félév során öt témakört dolgozunk fel. Az egyes témakörökhöz kapcsolódó irodalmak közös feldolgozása mellett a hallgatók kidolgozhatnak olyan résztémákat is, amelyek kiegészítik az órák során megvitatott kérdéseket. A témakörökhöz filmek, filmrészletek elemzése is kapcsolódik.

Év: 
2010
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV