Diskurzusanalízis

A kurzus során a résztvevők megismerkednek a diskurzusanalízis nyelvi elemző módszerrel. A Műhely felépítésében három fő blokkra oszlik: egy nyelvelméleti alapozóra, szociológiai és politológiai megközelítésmódok ismertetésére. A diskurzusanalízis alapvetően interdiszciplináris társadalomtudományi módszertan, amely hasonló nyelvelméleti alapokon közelíti meg a kutatási területének, paradigmájának megfelelő tárgyát. Az órát bevezetőnek szánjuk a későbbi média-kutatáshoz, ezért a résztvevők alap szövegelemzési (stílus, regiszterek, retorika, szerepek stb.) skilleket tudnak majd elsajátítani, amelyek birtokában a kurzus végén bepillantást nyernek speciális kutatási – szociológiai/nyilvánosságelméleti, ill. politológiai- paradigmákba.

Év: 
2010
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV