Készen kapott kísérlet

A készen kapott kísérlet (natural experiment) fogalmának megismerése után a két fő típus (survey-adatok manipulálása és nem kutatási célból létrehozott adatok átalakítása)jellemző példáinak alapos feldolgozása.

Követelmény: A szemeszter első felében példák segítségével mutatom be a KKK lényegét.Az ekkor feldolgozásra kerülő műveket a harmadik órától kezdve az órán közösen elemzzük,ezért előzetes megismerésük javasolt, s az órán való olvashatóságuk (nyomtatott vagy virtuális módon) elvárt. Az első óra után mindenki választ egy KKK művet, s alapos elolvasás után kritikusan értékeli (3-5 oldalas elemzés). A szemeszter utolsó négy órájában mindenki előadja, s vitában „megvédi” műve állításait. Mivel egy ilyen vitasorozat csak akkor lehet sikeres, ha a vitában résztvevők ismerik a vita tárgyát, ezért a vitaanyagot előre kell körbeküldeni, s a vitára való felkészülés során minden résztvevő ezeket (s az eredeti műveket valamennyire)elolvassa. Az értékelés a követelmények teljesítésén alapul, 50%-ban a folyamatos hozzájárulás a csoportmunkához, 50% a KKK elemzés és at abban foglalt állítások „megvédése.

Év: 
2010
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV