Ismeretelmélet

A kurzus a tudományra irányuló kurrens társadalomtudományi kutatások (science studies)hátterében meghúzódó ismeretelméleti elköteleződések részleges feltárását célozza,különös tekintettel az ún. relativizmus-problémára. A munka szemináriumi jelleggel,kiválasztott szövegek közös elemzése mentén folyik. Az egyes szövegek egy (vagy több)hallgató általi, problémacentrikus exponálását a közösség kritikai diszkussziója követi. A kurzus teljesítésének feltétele legalább egy kiválasztott szöveg exponálása, valamint aktív
részvétel a diszkussziókban.

Év: 
2010
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Alapozó
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV