Közösségkutatás

 

A kutatószeminárium keretében a résztvevők különböző témákhoz kapcsolódóan megismerkednek a terepkutatás legalapvetőbb módszertanával és elméleteivel. A szeminárium kapcsolódik az MTA Szociológiai Kutatóintézetében folyó OTKA kutatáshoz, mely az ország négy különböző határmenti kistérségében vizsgálja a marginalizálódott csoportok, térségek, települések megélhetési stratégiáit. A kutatás négy kistelepülés2 teljeskörű szociológiai háztartásfelmérésén és antropológiai jellegű leírásán keresztül kívánja elemezni és értelmezni azt a három dimenziót, amely a kutatók feltételezése szerint a leginkább meghatározza az ott élők élethelyzetét, lehetőségeit. Ezek a dimenziók a határmentiségből adódó perifériás helyzet, a társadalmi kirekesztettség eredményekén létrejövő formális és informális léthelyzetek, illetve az etnicitásból adódó meghatározottságok.

A klasszikus szociográfiai és néprajzi irodalomon és az ún. community studies-on keresztül szó lesz a különféle kvalitatív módszerek terepkutatásban való alkalmazásáról, illetve a kutatás szempontjából meghatározó tematikus blokkok kerülnek megvitatásra, úgy mint kapcsolathálók elemzése, határmentiség, lokalitás, migráció, informalitás, szegénység és megélhetési stratégiák.

A szemináriumot sikeresen elvégző hallgatók 2010 nyarán a kutatócsoport tagjaival részt vesznek a Tiszakerecseny nevű községben zajló terepmunkán, melynek keretében háztartási kérdőívek felvétele, illetve életútinterjúk és tematikus interjúk elkészítése lesz a feladatuk. A hallgatók ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy akár szorosan a kutatáshoz kapcsolódóan, akár saját érdeklődésüknek megfelelően a kutatatásban összegyűjtött adatokra, felvett adatlapokra, vagy elkészített interjúkra alapozva saját munkákat estlegesen publikációkat készítsenek.

Év: 
2010
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV