Hírek

20. század hangjai

Szakkollégiumunk részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében 2009 tavaszán életre hívott „20. század Hangja Archívum és Kutatóműhely” elnevezésű projektjében. A projekt két interjús gyűjteményt dolgoz fel: ESCAPE (videó interjúk emigráns magyarokkal) és RETURN (audio interjúk a munkaszolgálatból visszatérőkkel), kollégiumunk az utóbbi munkába kapcsolódott be.

Oresztész-projekt

A kurzus keretében a hallgatók a közvetlen felmenő ági hozzátartozók ellen elkövetett emberölés esetein keresztül kutatási résztvevőként ismerkednek meg az ilyen esetek lehetséges kontextusaival (filozófiai, mitikus, társadalomtörténeti, kriminológiai,pszichológiai, média ), középpontban az elkövetők által létrehozott saját szöveggel.

Fókuszcsoport

A kurzus célja, hogy gyakorlati példákon keresztül mutassa be a fókuszcsoportok alkalmazásának lehetőségeit, lehetőséget adva arra, hogy aki részt vesz az órákon, maga is megpróbálkozhasson ilyen jellegű kutatásokkal: szervezéssel, vezérfonal-készítéssel, moderálással, a csoportok elemzésével, az eredmények interpretálásával, prezentálásával.

Tudásszociológia

A félévet rövid, viszonylag kötetlen ismeretelméleti "alapozással" kezdjük, majd fokozott problémaérzékenységünket kihasználva néhány klasszikus tudásszociológia írást veszünk górcső alá (Durkheim, Mannheim). Azon túl, hogy ez rettenetesen izgalmas lesz, még szociológiatörténeti tanulmányainkhoz is jól jöhet!

Kiválóságok Köre

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa és a Társadalomtudományi Szakkollégium speciális tanulmányokat szervez Kiválóságok Köre (KK) néven a 2010. szeptember 1-től 2011. január 30-ig tartó időszakban. A KK célja a tehetséges egyetemi hallgatók fejlődésének előmozdítása és a tudományos tanár–diák együttműködés kialakítása. A KK egyesíteni kívánja az egyéni teljesítmény és az együttműködésen alapuló munka előnyeit.

Szervezeti hálózatkutatás 2.

A kurzus célja gyakorlati tudást nyújtani a szervezeti hálózatkutatásról. A képzés keretében a halgatók megismerkedhetnek hálózatelemzés hátterével, bepillantást nyerhetnek egy kutatás menetébe, hogyan jutunk el az adatfelvélteltől a hálózati ábrákig. Ezt követően az így kapott eredmények interpretálására és feldolgozására kerül a hangsúly. Az előző félévhez képest ebben a félévben nagyobb hangsúlyt helyezünk a kutatások szervezetszociológiai szervezetfejlesztési és tanácsadási oldalára.

Rendszerváltás és rendszerváltók

A kurzus közelmúltunk és jelenünk értelmezéséhez szükséges témát, a rendszerváltás politikai-ideológiai-hatalmi folyamatait dolgozza fel. A kurzust az MDF-alapító, politológus, miniszterelnöki életrajzíró, közíró Debreczeni József (http://hu.wikipedia.org/wiki/Debreczeni_József) tartja. Személyében olyan politikus-politológus segít majd értelmezni a rendszerváltás történetét, aki aktív részese volt az eseményeknek, személyesen ismeri, ismerte a korszak vezető politikusait.

Oldalak

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV