Hírek

Elméleti alapozó kurzus

A kurzus során alapvetően három témakört tárgyalunk: a cselekvéselméleteket, a társadalomelméleteket és a társadalmi dinamikával foglalkozó elméleteket. A félév során elsősorban Habermas, Luhmann, Latour, Bourdieu valamint White tézisei kerülnek terítékre, méghozzá problémaközpontú megközelítésben és egymással folyamatosan ütköztetve.

Szociometria

Kutatásunk során egy nagy, több száz szociometriai adatfelvételt tartalmazó adatbázist vizsgáltunk. A kutatásnak két célja volt: a felmérések során alkalmazott kérdések kategorizálása – kritériumokba sorolása –, illetve a szakirodalomban fellelhető kritériumrendszerek érvényességének vizsgálata. A kutatás fő kérdése, hogy van-e empirikus együttjárás a szociometriai választások között, illetve ezek mennyire feleltethetőek meg a meglévő kritériumrenszerek kritériumainak.

Hová születik a második gyerek?

A kutatás egy 2010-es Gender műhelyből nőtte ki magát, s kutatóműhely formájában működik jelenleg is. Célja, hogy a résztvevők kvalitatív módszerekkel választ adjanak arra a kérdésre, hogy a második gyermek vállalása mögött milyen motívumok rejlenek, ennek érdekében fontosnak tartják, hogy kutatás ne csak az anyákra, hanem az apákra is kiterjedjen.

Oresztész-projekt

 

2009-ben Bíró Judit és Csepeli György egy maroknyi hallgatócsoport közreműködésével elkezdte kutatni közvetlen felmenő ági hozzátartozók ellen elkövetett emberöléseket. A kutatáshoz csatlakozott néhány szakkollégista is, akik kutatási résztvevőként ismerkedtek meg az ilyen esetek lehetséges kontextusaival (filozófiai, mitikus, társadalomtörténeti, kriminológiai,pszichológiai, média), középpontban az elkövetők által létrehozott saját szöveggel. 

 

Oldalak

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV