Vallásszociológia

A kurzus bevezetést kíván nyújtani a vallásszociológia kortárs elméleteibe és vitáiba. Azt az
alapvető kérdést járja körül, hogy míg a szociológia „alapító atyái” (Marx, Durkheim, Weber,
Simmel) valamennyien a vallási tevékenység törvényszerű visszaszorulását prognosztizálták a
modernitás hajnalán, ez nem következett be, pontosabban a szekularizáció csupán egy jól
körülhatárolható területen zajlott le, és ott sem teljes mértékben. A kurzus során az alábbi
kulcsfogalmakat és elméleteket tisztázzuk: szekularizáció, racionális döntés elmélet, vallási
piac, modernitás, fundamentalizmus, helyettesítő vallás.
A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek a nyugati világ nagy vallásainak helyzetébe,
az itt kisebbségi és peremhelyzetben lévő vallások helyzetébe.

Év: 
2019
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV