A valóság társadalmi felépítése

A kurzus célja megismerkedni a tudásszociológia 1966-ban megjelent, A valóság társadalmi
felépítése c. alapművével. A könyvben lefektetett szemléletre sok későbbi irányzat épít. A
kurzus a kötet alapos és értő olvasására, közös értelmezésére fókuszál. A félév során a
kötetből kiválasztott szövegrészeteket dolgozzuk fel közösen.
A cél, hogy a kurzusra járók a félév végére elsajátítsák a tudásszociológiai szemléletet. Ennek
bemutatására a félév végén esszét írnak: egy tetszőlegesen kiválasztott eseményt, jelenséget
elemeznek az elsajátított szemlélet alapján.

Év: 
2019
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV