A társadalomtudományi kutatás etikai dilemmái

A kurzus célja, hogy főleg a már meglévő kutatás-módszertani ismeretekre és tapasztalatokra építve olvasó- és vitaszemináriumi keretek között beszélgessünk egy sokat mellőzött témáról, az etikai dilemmákról a társadalomtudományi kutatás során. A kurzus első felében elméleti szövegek segítségével beszélünk a kutatói szerepvállalásról valamint a tudástermelés és tudásterjesztés etikai dilemmáiról. Sor kerül klasszikus szociológiai, kritikai és a kritikait kritizáló irodalmak feldolgozására. A kurzus második felében különböző kutatási módszerek esetében vizsgáljük, jóval gyakorlatiasabb kérdések segítségével, a felmerülő etikai dilemmákat. Konkrét eseteket, kutatásokat tekintünk át. Szó lesz a kérdőíves vizsgálatokról, hálózatkutatásról, a kísérletekről, az interjús kutatásokról, az etnográfiai terepmunkákról valamint a participatív akciókutatásokról. A legtöbb alkalommal a területen jártas és tapasztalt kutatók meghívásával igyekszünk a témákhoz közelebb kerülni.
Év: 
2014
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV