Társadalomelméletek

A kurzus során az analitikus társadalomtudományok alapkérdéseivel fogunk foglalkozni. Ezek a kérdések hasznosak lehetnek mindenfajta társadalomtudománnyal szisztematikusan foglalkozni kívánó érdeklődő számára. Az analitikus társadalomtudományok "programja" szerint a kutatók feladata nem más, mint társadalmi jelenségeket megmagyarázni.
De hogyan magyarázzunk társadalmi jelenségeket? Mik is a társadalmi jelenségek egyáltalán, amiket magyarázni szeretnénk?
A szemináriumokon, beszélgetéseken részletesebben vizsgálnánk az ún. mikro-makro problémát, és rövidebben a "megértés és magyarázat" dilemmáját.
A fenti témák a praktikusabb, vagy empíriához közelebb álló társadalomelméletek mellett kapcsolódnak a filozófia különböző kérdéseihez is (pl.: tudományfilozófia, elmefilozófia, metafizika). A különböző filozófiák álláspontját csak vázlatosan érintjük, a részleteket nem fejtjük ki, ez senkit ne rettentsen el. Fontos, hogy a résztvevők legyenek érdeklődőek és vállalják, hogy olvasnak angolul. A részletes tematikát az érdeklődők igényeihez szeretném igazítani.

 

Év: 
2016
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV