Szocioanalízis

Mit érzékelek szépnek vagy csúnyának, igazságosnak vagy igazságtalannak, menőnek vagy cikinek? Hogyan lehetséges, hogy mások mást? Hogyan kapcsolódnak ezek az ítéletek saját családunkhoz, származásunkhoz, társadalmi helyzetünkhöz? Hogyan válik az objektív társadalmi helyzet szubjektív ízléssé, értékekké, döntésekké, cselekvéssé? Saját társadalmi helyzetünk hogyan határozza meg azt, ahogyan más társadalmi rétegeket érzékelünk? Hogyan működnek a hétköznapi helyzetekben az etnicizált vagy nem etnicizált osztálykonfliktusok? Milyen lehetőségek vannak a megoldásra?

A kurzus csoportos dramatikus módszerekkel, játékokkal ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat. A résztvevők személyes történetein és élményein keresztül válnak saját élménnyé az olyan társadalomtudományos fogalmak, mint habitus, osztály, kulturális tőke, vagy kirekesztés, alávetettség, társadalmi mobilitás.

 

Év: 
2018
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV