Szakkollégiumi nyilatkozat a felsőoktatás helyzetéről

“A szabadságszerető ember minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz s igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.” - Bibó István
 
Mi, a Szakkollégiumi Mozgalom tagjai mint a magyar felsőoktatás

  • politikai pártoktól független, széleskörű autonómiával rendelkező,
  • kiemelkedő szakmai tudással bíró, társadalmilag érzékeny értelmiségiek képzését céljául kitűző,
  • a közösséget mint értéket elsődleges fontosságúnak tekintő,
  • a jövő generációinak segítését, oktatását kiemelkedő fontosságú feladataként felfogó

intézményei, az elmúlt hónapokban a felsőoktatási, valamint tudományos szférában bekövetkezett, továbbá tervezett változtatások tekintetében és a felsőoktatási intézményeken átívelő szolidaritás jegyében a következő állásfoglalást tesszük:
 
Kiállunk a Közép-Európai Egyetem (CEU) mellett. Meggyőződésünk, hogy a CEU Budapesten maradása Hazánk alapvető érdeke: a nemzetközi színvonalú oktatás, az egyetemen folytatott magas szintű kutatói munka, valamint az egyetemi oktatói gárda jelentős kapcsolati- és tudástőkéje Magyarországot építi és gazdagítja. A CEU lehetőséget ad a magyar diákok számára, hogy itthon is versenyképes tudást és világszínvonalú diplomát szerezhessenek – és ne kelljen ezért kényszerből külföldre költözniük.
 
Elítéljük a CEU-t ért hamis és méltatlan vádakat, az intézmény ideológiai alapon való megbélyegzését, a politika önkényes beavatkozását a tudományos élet szabadságába. Követeljük, hogy a Kormány biztosítsa a CEU akadálytalan működését, egyúttal pedig hagyjon fel az egyetemi és akadémiai szférát érő támadásokkal, a fiatal értelmiség ellehetetlenítésével, a jövő magyar szakembereinek és kutatóinak elüldözésével. Tesszük mindezt azért, hogy a magyar diákság ne legyen megfosztva a világszínvonalú képzés itthoni lehetőségétől, és a magyar társadalom ne legyen megfosztva a CEU-n létrehozott tudástól.
 
Kiállunk a tudományos kutatás, tanulás és tanítás Alaptörvényben biztosított szabadsága mellett. Követeljük, hogy ne szüntessenek meg szakokat az egyetemmel való előzetes egyeztetés nélkül. Követeljük az egyetemi autonómia tiszteletben tartását és az egyetemek képzési programjával kapcsolatos érdemi szakmai vita lehetőségének megteremtését. Kiállunk a Magyar Tudományos Akadémia függetlensége mellett. Aggályosnak tartjuk a kutatóintézeti rendszer átszervezését, továbbá elítéljük az Akadémia munkatársait és egyes egyetemek oktatóit ért támadásokat.Kiállunk amellett, hogy az oktatókat megilleti a véleménynyilvánítás szabadsága. Követeljük, hogy egyetlen oktatót se érjenek támadások órán nyilvánított véleménye alapján. Követeljük, hogy valamennyi, a tudományos szférát érintő átszervezést széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés előzzön meg.
 
Az európai színvonalú egyetemi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a megfelelő anyagi háttér biztosítása. Követeljük az egyetemek pénzügyi hátterének stabilizálását, megfelelő források biztosítását valamennyi egyetem számára. Követeljük az egyetemi oktatáshoz méltó körülmények biztosítását az ország valamennyi egyetemén.Tesszük mindezt azért, hogy Magyarországon megvalósulhasson a transzparens, mindenki számára hozzáférhető szakmai, tudományos vita, valamint a színvonalas egyetemi képzés, mely hosszú távon az egész ország épülésére szolgál.
 
Kiállunk a diákok mellett akik anyagi nehézségekkel küzdenek. Követeljük egy olyan ösztöndíjrendszer kialakítását ami anyagilag tehermentesíti a diákokat, hogy a munka ne legyen senkinek kényszer a tanulmányai alatt. Követeljük, hogy a kollégiumok minőségi, megfizethető és mindenki számára elérhető lakhatást biztosítsanak. Követeljük az ösztöndíjas helyek fenntartását és hosszú távon a bővítését.
 
Aggályosnak tartjuk a felsőoktatási átalakítás folyamatát. Követeljük, hogy a továbbiakban diákokkal, oktatókkal, diákszervezetekkel szoros demokratikus együttműködésben folyjanak az átalakítási munkálatok. Követeljük, hogy az egyetemi oktatás célja ne a diákok termékké formálása, hanem gondolkodó, kompetens emberek képzése legyen. Tesszük mindezt azért, hogy a felsőoktatás egy mindenki számára hozzáférhető és ténylegesen mobilizáló demokratikus oszlopa lehessen a magyar társadalomnak.
 
Mindezeket annak reményében tesszük, hogy kiállásunkat és követeléseinket a döntéshozók, kik jelentős részben maguk is szakkollégisták, meghallják és megszívlelik, továbbá, hogy a társadalom egésze meghallja és őket a leírtak cselekvésre sarkallják.
 
BME Építész Klub
ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium
ELTE Illyés Sándor Szakkollégium
Eötvös József Collegium hallgatói közössége
Kepes György Szakkollégium
Liska Tibor Szakkollégium
Mérei Ferenc Szakkollégium
SZTE Eötvös Loránd Kollégium
Simonyi Károly Szakkollégium
Társadalomelméleti Kollégium

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV