Patriarchátus-elméletek

A kurzus célja, hogy áttekintést nyújtson arról, hogy a feminista társadalomtudományi megközelítések milyen fogalmak és elméletek mentén tették vizsgálódásuk tárgyává a nemek közötti egyenlőtlen társadalmi viszonyokat. Minden órán egy vagy két olvasmányhoz kapcsolódóan beszélünk arról, hogy az elmélet megszületésének politikai, gazdasági és földrajzi kontextusában mit jelentett a patriarchátus fogalma, és milyen egyéb, kapcsolódó fogalmak létrejöttét és teoretizálást eredményezte, úgy, mint elnyomás, hatalom, társadalmi nemek (gender), nemi rend, gender rezsim, interszekcionalitás stb.. A kurzus célja az, hogy ezeket az elméleteket kritikus vizsgálat tárgyává tegyük, különös tekintettel arra, mennyire alkalmazhatóak például a jelen kor kelet-közép-európai, azon belül is magyarországi társadalmi nemi problémák leírására, elemzésére.

 

Év: 
2018
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV