Narratív interjúk hermeneutikai elemzése

A kurzus célja annak a módszernek a megtanítása, amelynek révén az így keletkező szöveget több szinten, mind a benne megjelenő manifeszt tartalmakat szemügyre véve, mind az azok mögött látensen megjelenő tudattalan tartalmakat a szövegből kibontva rekonstrulálni tudjuk. Az elemzés célja az, hogy megértsük az un. megélt – azaz az élettörténet tényeiből kibontható – és az un. elbeszélt – azaz az élettörténet elmesélésének módjából kirajzolódó – élettörténet viszonyát és annak időbeli változásait, ezáltal megértve társadalom és egyén viszonyát, s azt, ahogy egyik hatással van a másik működésére.

Év: 
2015
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV