Kulturális antropológia alapozó

A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a kulturális antropológia tudományába. A jelenlegi elképzelés szerint a kurzus készségfejlesztő alapozóként szerveződhet meg, tehát nagyobb hangsúlyt fektetve a gyakorlatibb megközelítésre.

Felépítését tekintve a kurzus két részből állna: az első rész egy általánosabb bevezető lenne, a második részben pedig lehetőségünk lenne specifikusabb témákkal és területekkel foglalkozni. Azonban a tematika még több kérdésben nyitott, mert sok konkrétum múlik a résztvevők érdeklődésén (és az ez alapján megbeszélteken) múlik.

A bevezető részben részben lehet szó: elmélettörténetről, módszertanról, szakantropológiákról- idő hiányában kevésbé mélyen. Vagy ha gyakorlatiasabb irányból közelítjük meg, akkor a módszertani sajátosságokkal és a kulturális antropológia főbb részterületeivel mélyebben tudunk foglalkozni, mint pl. a szociál-, gazdasági-,politikai-, vallásantropológia.

A második részben pedig lehetne foglalkozni az etikai aspektusokkal, a mássággal- antropológia mint a tolerancia tudománya, szimbólumokkal, térhasználattal, mítoszelemzéssel -cikkek, szakirodalom feldolgozásán, gyakorlati feladatokon keresztül.

Év: 
2019
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Alapozó
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV