KórházSuli kutatás

A KórházSuli Alapítvány felkérésére (hatásvizsgálati és önálló kutatási témák alapján

kidolgozott) kutatás készítése a megjelenő szereplőkről (gyerekek, családok, önkéntesek,

egészségügyi intézmények és iskolák) és az alapítvány munkájának hatásáról.

 

A kurzus célja továbbá, hogy a résztvevők kutatásmódszertani ismeretei gazdagodjanak, a

gyakorlatban végig követhessenek egy kutatási folyamatot, és aktívan részt vehessenek annak

minden lépésében. Az első órákban végigvesszük a kutatásmódszertan alapjait (kutatási terv

készítés: kérdésfelvetés, hipotézisalkotás, operacionalizálás, konceptualizálás, mintavétel;

hatásvizsgálatok; kvantitatív és kvalitatív módszertanok), majd egy közös kutatási tervet,

valamint egy kérdőívet és egy interjú guideot állítunk össze. Mindezek tartalmazzák a tőlünk

kért hatásvizsgálathoz tartozó, és a témák mentén kialakuló munkacsoportok vagy egyénileg

dolgozók kérdéseit is. A módszertani alapok megtanulása után kezdődik az önálló kérdések

kidolgozása, ezeket a kurzus óráin is bemutatja majd mindenki, illetve a munkához egyéni

segítséget is biztosítunk. (A hatásvizsgálat miatt egy kontroll csoportra is szükség lesz a

gyerekek körében (azok közül a kórházban ápolt beteg gyerekek közül, akik nem veszik

igénybe a KórházSuli szolgáltatásait), majd a kérdőív és az interjú guide ezen részét a tervek

szerint a második félév végén ismét lekérdezzük. )

 

A félév a kutatási terv, az interjú guide és a kérdőív megírásával zárul. A munkacsoportok

vagy egyénileg dolgozók munkáját a kurzus koordinálói és a külsős tutorok is nyomon

követik majd.

Év: 
2018
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Alapozó
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV