Ismerkedés a közgazdaságtannal

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a közgazdaságtan különböző kutatási programjaiba, oly módon, hogy a közgazdaságtan tudományt, és a közgazdasági fősodor nyelvi alapját képező matematikát kevéssé ismerő hallgatók számára is emészthető legyen. A tananyag a hallgatók érdeklődése alapján alakul, és fontos részét képezik az elméletekhez kapcsolódó eszmetörténeti, mérési-módszertani és tudományfilozófiai kérdések is.

Az “Ismerkedés a közgazdaságtannal” szemináriumi óra, ahol a hallgatók minden hétre egyéni vagy csoportos munkával készülnek. Ez vagy kötelező irodalom olvasása (ezek átlagos terjedelme maximum 25 oldal lesz), amit aztán az órán közösen átbeszélnek, értelmeznek, vagy valamilyen egyszerű beadandó feladat elkészítése. A kurzus minősége az olvasmányok és feladatok megfelelő kiválasztásán túl a hallgatók aktivitásán és felkészültségén is múlik, így nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minden résztvevő aktívan készüljön az órákra. A félév végén a közös munka egy rövid esszéket tartalmazó dokumentum elkészítésével zárul.

Év: 
2018
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV