Feminista filozófia

A kurzus célja választott filozófiai szövegek megismerése, feminista kritikai szemszögből

való közös értelmezése.

 

Ált. Kézikönyvek:

Herta Nagl: Feminista filozófia Bp. Áron 2006

Hell Judit: Van-e fem. filozófia? Bp. Áron 2006

A Companion to Fem. Philosophy eds. Jaggar, Young Oxford Blackwell 1998

Feminist theory. a philosophical anthology eds. Andreasen, Cudd Oxford Blackwell 2005

 

Kötelező olvasmányok

R. Braidotti: Fem. filozófia in: Braidotti Egy nomád térképei Bp. Balassi 2007

S. de Beauvoir: A második nem Bp. 1971, Előszó, Biológia-fej. II.rész Gyakorlat egyes

részei: A nő helyzete és jelleme, A független nő

I. M.Young: Az elnyomás 5 arca in: Perspektivák egy tágra zárt társadalomban szerk. Csillag

Bp. BKÁE Társ.elméleti Kollégium konferencia-kiadványa

M. Nussbaum: Women and Cultural Universals in: Andreasan, Cudd 302-325 o.

N. Fraser: Az újraelosztástól az elismerésig? Az igazságosság dilemmái a posztszoc. korában

in: Rasszizmus a tudományban Bp. Napvilág 2008, 337-388

Sandra Harding: Episztemológiai kérdések in: Aetas 1993/4, 154-165

H. Moore: A különbség élvezete in: Multikulturalizmus szerk. Feischmid Bp. Osiris

Foucault: Szexualitás és hatalom in: Nyelv a végtelenhez Debrecen, latin betűk 1999. 271-287

J. Butler: Társadalmi nem (iség) és felforgatás ford. Barát E. 2015 tntefjournal.hu/vol4/iss2

 

Év: 
2018
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV