Falukutatás III.

A falukutatás műhelykurzust 2013-ban indítottuk abból a célból, hogy terepmunkával tárjuk fel a jelenkori magyar vidék helyzetét, összefüggésben az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési ciklusának lezárulásával. A kutatás fókuszában a ciklusban megvalósult vidékfejlesztési programok értékelése, illetve esetleges kapcsolódó problémák feltárása volt. Az elméleti felkészülést követően a terepmunka első fázisát két Baranya megyei aprófaluban végzett interjútechnikán alapuló terepkutatás képezte 2014 nyarán. A gyűjtött gazdag anyag feldolgozása és elemzése 2014 őszi szemeszterben kezdődött, amelynek eredményeit a kutatócsoport tagjai konferencia-előadások és tanulmányok formájában készülnek összefoglalni. A témában újabb terepkutatásokat tervezünk.

Év: 
2015
Szemeszter: 
Tavaszi
Típus: 
Műhely
Oktató: 
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV