Divatelmélet és fogyasztásantropológia

A kurzus célja, hogy a témához kapcsolódó szakszövegeken keresztül bemutassa a kortárs társadalomelméleti kutatások Magyarországon kicsit alulreprezentált rész-tudományágait, a divatelméletet és a fogyasztásantropológiát. A megjelenésben és a hétköznapi tárgyakban rejlő üzenetek felfejtéséhez a kortárs divatelmélet és fogyasztásantropológia leginkább a posztstrukturalizmus és a dekonstrukció belátásait alkalmazza. A test és a testen hordott jelölők a társadalmi, kulturális, társadalmi nemi, nemzeti vagy akár etnikai identitás vizuális reprezentációi. Amit „divat” gyűjtőnévvel szokás illetni valójában egy heterogén kulturális és gazdasági tér, egy meghatározhatatlanul sok érdek és elmélet alkotta kulturális konstrukció, amely nemcsak az identitás megtestesüléseként olvasható jelek rendszere, de ideológiával is telített. A téma komplexitása megkívánja a társadalomtudományokban gyakori interdiszciplináris szemléletmódot, az irodalom- és médiaelméletek ugyanúgy kapcsolódnak a témához, mint a testelmélet, a szociológia, az urbanisztika vagy a művészettörténet.

Év: 
2015
Szemeszter: 
Őszi
Típus: 
Műhely
©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV